Skupina PatriaPatria Finance a.s. ("Patria") bola založená v roku 2001. Patria je držiteľom povolenia Českej národnej banky, ktoré ju oprávňuje obchodovať s domácimi i zahraničnými cennými papiermi, je členom Burzy cenných papierov Praha a je zastúpená v niekoľkých jej orgánoch.

Patria Direct
Chcem obchodovať
s cennými papiermi

Patria Corporate Finance
Hľadám poradenstvo
pri riadení firmy

Patria Forex
Pre zaistenie meny a akcií
využívám Patria Forex

Patria Online
Hľadám finančné
spravodajstvo

Verejné dražby
cenných papierov

Patria
Chci více
informací o Patrii